Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
irethtasartir
7447 b8b4 500
Reposted fromnimfomanka nimfomanka viatoniewszystko toniewszystko
irethtasartir
9984 ff3c
Reposted fromohmarilyn ohmarilyn viatoniewszystko toniewszystko
irethtasartir
4949 4286 500
irethtasartir
3047 2032
Reposted fromkarahippie karahippie
irethtasartir
irethtasartir
Agnieszka Osiecka, Na początku był negatyw
irethtasartir
irethtasartir
0049 3969
irethtasartir
0814 dec0 500
Reposted fromhepke hepke viapustki pustki
4761 6af7
Reposted fromkimik kimik viairmelin irmelin
1776 376e 500

Medea (Pier Paolo Pasolini, 1969)

Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viaoutkapa outkapa
irethtasartir
5365 fb79 500
Reposted fromstroschek stroschek viairmelin irmelin
irethtasartir
8246 c5cd 500
Reposted frommissmaya missmaya viairmelin irmelin
irethtasartir
8545 15e4 500
Reposted fromliliowadusza liliowadusza viairmelin irmelin
irethtasartir
1157 fe4f 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viairmelin irmelin
irethtasartir
4473 8eb5
Reposted fromczajnikq czajnikq viairmelin irmelin
irethtasartir
“Ty się bólu nie boisz. Ty się boisz pieszczot, boisz się, bo ich nie znasz, przyjemność osłabia czujność, odwraca uwagę, ktoś mógłby się do ciebie włamać, okraść z ciebie samego, to niebezpieczne.
— Wojciech Kuczok
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaoutkapa outkapa
5919 eeb5
Reposted frommelanchujnia melanchujnia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl