Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
5919 eeb5
Reposted frommelanchujnia melanchujnia
irethtasartir
1125 114b
Reposted from0 0 viamissyseepy missyseepy
irethtasartir
irethtasartir
7670 6fbf 500
Reposted fromamelinowa amelinowa viapustki pustki
irethtasartir
Kochanie się bez komplementów trąci mi fizjologią, a fizjologia jest płaska. Mów mi komplementy!
— Andrzej Sapkowski – Pani Jeziora
Reposted frompuella13 puella13 viarudaizia rudaizia
irethtasartir
1796 b8ed
Reposted fromrisky risky viatwice twice
irethtasartir
6584 5c24
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viatwice twice
irethtasartir
8890 dd7a
Reposted fromadzix69 adzix69 viatoniewszystko toniewszystko
irethtasartir
1650 ac49
8198 1e8c 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viatoniewszystko toniewszystko
irethtasartir
Miało mi się nic nie śnić. Miałem odpocząć.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromMissMurder MissMurder viacukierek cukierek
0911 ffa5 500

fatmontana:

Middle of Nevada on the 50, “the loneliest road in America” / September 2014

4638 0b3f
Reposted fromtwice twice
irethtasartir
Trochę się zdenerwowałam, a trochę mi się zrobiło smutno. Zawsze mi jest smutno, kiedy się przekonuję, że oceniłam kogoś za wysoko.
— Joanna Chmielewska.
Reposted fromnutt nutt viatoniewszystko toniewszystko
irethtasartir
5995 b9ad
Reposted fromblur0 blur0 viatwice twice
0384 d51a 500
Reposted fromink ink viatwice twice
irethtasartir
6591 e166
Reposted frommarfi marfi viapeluda peluda
8564 9aa5 500
Reposted fromsunlight sunlight viatoniewszystko toniewszystko
irethtasartir
Będę mruczał 
upiorne kołysanki, 
świecie zaśnij wreszcie, 
zdrętwiej, zemdlej 
i nie rań więcej 
— Marcin Świetlicki "Tak, kawiarniany dekadentyzm"
Reposted fromnezavisan nezavisan viatoniewszystko toniewszystko
irethtasartir
Reposted fromshakeme shakeme viatwice twice
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl