Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
irethtasartir
0814 dec0 500
Reposted fromhepke hepke viapustki pustki
4761 6af7
Reposted fromkimik kimik viairmelin irmelin
1776 376e 500

Medea (Pier Paolo Pasolini, 1969)

Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viaoutkapa outkapa
irethtasartir
5365 fb79 500
Reposted fromstroschek stroschek viairmelin irmelin
irethtasartir
8246 c5cd 500
Reposted frommissmaya missmaya viairmelin irmelin
irethtasartir
8545 15e4 500
Reposted fromliliowadusza liliowadusza viairmelin irmelin
irethtasartir
1157 fe4f 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viairmelin irmelin
irethtasartir
4473 8eb5
Reposted fromczajnikq czajnikq viairmelin irmelin
irethtasartir
“Ty się bólu nie boisz. Ty się boisz pieszczot, boisz się, bo ich nie znasz, przyjemność osłabia czujność, odwraca uwagę, ktoś mógłby się do ciebie włamać, okraść z ciebie samego, to niebezpieczne.
— Wojciech Kuczok
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaoutkapa outkapa
5919 eeb5
Reposted frommelanchujnia melanchujnia
irethtasartir
1125 114b
Reposted from0 0 viamissyseepy missyseepy
irethtasartir
irethtasartir
7670 6fbf 500
Reposted fromamelinowa amelinowa viapustki pustki
irethtasartir
Kochanie się bez komplementów trąci mi fizjologią, a fizjologia jest płaska. Mów mi komplementy!
— Andrzej Sapkowski – Pani Jeziora
Reposted frompuella13 puella13 viarudaizia rudaizia
irethtasartir
1796 b8ed
Reposted fromrisky risky viatwice twice
irethtasartir
6584 5c24
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viatwice twice
irethtasartir
8890 dd7a
Reposted fromadzix69 adzix69 viatoniewszystko toniewszystko
irethtasartir
1650 ac49
8198 1e8c 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viatoniewszystko toniewszystko
irethtasartir
Miało mi się nic nie śnić. Miałem odpocząć.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromMissMurder MissMurder viacukierek cukierek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl